สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 46 23 19 88 110 7 1 1 118
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 37 17 11 65 90 8 3 2 101
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 32 30 19 81 110 7 2 1 119
4 พนมไพรวิทยาคาร 22 23 12 57 78 16 7 3 101
5 หนองหมื่นถ่านวิทยา 12 3 4 19 37 13 6 8 56
6 หนองฮีเจริญวิทย์ 11 3 3 17 36 12 11 6 59
7 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 5 19 9 33 55 17 5 5 77
8 เมืองสรวงวิทยา 5 5 10 20 39 19 5 6 63
9 ทรายทองวิทยา 4 7 9 20 66 13 7 7 86
10 มัธยมวัดธาตุ 4 1 1 6 21 15 11 9 47
11 อาจสามารถวิทยา 3 2 6 11 25 11 8 2 44
12 โพนสูงประชาสรรค์ 2 4 5 11 39 8 8 1 55
13 หนองผึ้งวิทยาคาร 2 3 7 12 32 10 6 4 48
14 สามขาท่าหาดยาววิทยา 2 2 3 7 18 11 6 2 35
15 โพนเมืองประชารัฐ 2 2 0 4 19 2 9 4 30
16 ช้างเผือกวิทยาคม 1 4 3 8 26 8 4 7 38
17 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 1 3 5 9 35 10 8 7 53
18 น้ำใสวรวิทย์ 1 2 3 6 22 4 4 6 30
19 หัวโทนวิทยา 1 1 2 4 24 13 8 2 45
20 หินกองวิทยาคาร 1 1 1 3 12 5 1 2 18
21 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 1 1 3 7 9 4 4 20
22 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 1 3 4 14 10 1 5 25
23 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 2 2 7 2 3 0 12
24 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 1 1 17 12 6 3 35
25 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 4 3 3 3 10
26 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 10 6 8 3 24
27 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 157 140 492 953 251 145 103 1,349