หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 28 49 38
2 002 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 107 286 174
3 003 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 48 88 68
4 004 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 65 109 87
5 005 โรงเรียนทรายทองวิทยา 99 331 148
6 006 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 19 31 25
7 007 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 36 69 55
8 008 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 131 356 215
9 009 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 127 405 198
10 010 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 43 78 64
11 011 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 129 337 204
12 012 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 93 209 126
13 013 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 33 47 36
14 014 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 52 87 68
15 015 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 65 148 94
16 016 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 69 114 98
17 017 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 51 90 77
18 018 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 24 34 29
19 019 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 106 102 80
20 020 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 75 200 115
21 021 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 39 90 43
22 022 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0
23 023 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 59 154 93
24 024 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 41 74 55
25 028 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 36 69 46
26 029 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 0 0 0
27 030 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 28 57 40
28 025 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 16 26 20
29 026 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 0 0 0
30 027 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 73 132 104
รวม 1692 3772 2400
6172

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]