หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 131 110 91.67% 7 5.83% 2 1.67% 1 0.83% 120
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 129 110 92.44% 7 5.88% 1 0.84% 1 0.84% 119
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 107 90 87.38% 8 7.77% 3 2.91% 2 1.94% 103
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 127 78 75% 16 15.38% 7 6.73% 3 2.88% 104
5 โรงเรียนทรายทองวิทยา 99 66 70.97% 13 13.98% 7 7.53% 7 7.53% 93
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 93 55 67.07% 17 20.73% 5 6.1% 5 6.1% 82
7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 75 39 56.52% 19 27.54% 5 7.25% 6 8.7% 69
8 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 59 39 69.64% 8 14.29% 8 14.29% 1 1.79% 56
9 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 65 37 57.81% 13 20.31% 6 9.38% 8 12.5% 64
10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 69 36 55.38% 12 18.46% 11 16.92% 6 9.23% 65
11 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 65 35 58.33% 10 16.67% 8 13.33% 7 11.67% 60
12 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 52 32 61.54% 10 19.23% 6 11.54% 4 7.69% 52
13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 48 26 57.78% 8 17.78% 4 8.89% 7 15.56% 45
14 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 106 25 54.35% 11 23.91% 8 17.39% 2 4.35% 46
15 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 51 24 51.06% 13 27.66% 8 17.02% 2 4.26% 47
16 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 36 22 61.11% 4 11.11% 4 11.11% 6 16.67% 36
17 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 73 21 37.5% 15 26.79% 11 19.64% 9 16.07% 56
18 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 41 19 55.88% 2 5.88% 9 26.47% 4 11.76% 34
19 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 43 18 48.65% 11 29.73% 6 16.22% 2 5.41% 37
20 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 39 17 44.74% 12 31.58% 6 15.79% 3 7.89% 38
21 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 33 14 46.67% 10 33.33% 1 3.33% 5 16.67% 30
22 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 24 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
23 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 36 10 37.04% 6 22.22% 8 29.63% 3 11.11% 27
24 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 28 7 29.17% 9 37.5% 4 16.67% 4 16.67% 24
25 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 19 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
26 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 16 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
27 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 28 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]