หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2.  033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3.  034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4.  035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5.  036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]