สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 43 32 12 87 93 13 2 3 108
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 19 15 66 78 11 1 1 90
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 18 16 8 42 46 9 4 8 59
4 ขัติยะวงษา 14 0 5 19 32 6 5 4 43
5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 13 15 13 41 49 14 5 9 68
6 ธงธานี 12 5 5 22 32 10 3 4 45
7 พระกุมารร้อยเอ็ด 7 6 3 16 23 5 2 4 30
8 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 8 6 20 29 19 5 7 53
9 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 12 10 27 33 12 5 4 50
10 ดู่น้อยประชาสรรค์ 5 2 1 8 12 1 0 4 13
11 โคกล่ามพิทยาคม 4 7 6 17 28 18 8 7 54
12 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 4 7 3 14 22 11 0 8 33
13 เมืองน้อยวิทยาคม 4 2 1 7 15 6 2 5 23
14 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 3 10 6 19 37 18 5 12 60
15 พลับพลาวิทยาคม 3 4 3 10 14 3 3 4 20
16 ศรีธวัชวิทยาลัย 3 3 5 11 20 10 3 2 33
17 ธวัชบุรีวิทยาคม 3 3 4 10 18 6 4 5 28
18 เทศบาลวัดสระทอง 1 4 4 9 12 5 2 4 19
19 เทศบาลหนองหญ้าม้า 1 2 1 4 4 0 1 1 5
20 เชียงขวัญพิทยาคม 1 1 3 5 20 8 3 6 31
21 พลาญชัยพิทยาคม 0 9 6 15 24 11 4 6 39
22 เทอดไทยวิทยาคม 0 3 4 7 11 8 1 1 20
23 สตรีศึกษา 2 0 1 0 1 3 2 0 1 5
24 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 0 1 1 11 9 4 5 24
25 การกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0 0 1 7 2 8 10
รวม 182 171 125 478 667 222 74 123 963