หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศึกษา 118 93 83.78% 13 11.71% 2 1.8% 3 2.7% 111
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 94 78 85.71% 11 12.09% 1 1.1% 1 1.1% 91
3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 82 49 63.64% 14 18.18% 5 6.49% 9 11.69% 77
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 69 46 68.66% 9 13.43% 4 5.97% 8 11.94% 67
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 75 36 50.7% 18 25.35% 5 7.04% 12 16.9% 71
6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 56 33 61.11% 12 22.22% 5 9.26% 4 7.41% 54
7 โรงเรียนธงธานี 52 32 65.31% 10 20.41% 3 6.12% 4 8.16% 49
8 โรงเรียนขัติยะวงษา 54 32 68.09% 6 12.77% 5 10.64% 4 8.51% 47
9 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 64 29 48.33% 19 31.67% 5 8.33% 7 11.67% 60
10 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 67 28 45.9% 18 29.51% 8 13.11% 7 11.48% 61
11 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 67 24 53.33% 11 24.44% 4 8.89% 6 13.33% 45
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 35 23 67.65% 5 14.71% 2 5.88% 4 11.76% 34
13 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 49 22 53.66% 11 26.83% 0 0% 8 19.51% 41
14 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 41 20 57.14% 10 28.57% 3 8.57% 2 5.71% 35
15 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 43 20 54.05% 8 21.62% 3 8.11% 6 16.22% 37
16 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 39 18 54.55% 6 18.18% 4 12.12% 5 15.15% 33
17 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 35 15 53.57% 6 21.43% 2 7.14% 5 17.86% 28
18 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 34 14 58.33% 3 12.5% 3 12.5% 4 16.67% 24
19 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 30 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 22 12 70.59% 1 5.88% 0 0% 4 23.53% 17
21 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 38 11 37.93% 9 31.03% 4 13.79% 5 17.24% 29
22 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 23 11 52.38% 8 38.1% 1 4.76% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 8 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
24 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
25 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 20 1 5.56% 7 38.89% 2 11.11% 8 44.44% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]