หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4404 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4405 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4301 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4302 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4204 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4203 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4305 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4304 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]