กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร)
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
       08.30 น. รายงานตัว
       08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
       09.00 น. เริ่มสร้างหุ่น/ซ้อมสนามแข่งจริง
       12.00 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย (รวม 3 ชั่วโมง)
       12.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย รอบที่ 1
       14.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้นและหุ่นยนต์ผสม (รวม 5 ชั่วโมง)
       14.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้นและหุ่นยนต์ผสม รอบที่ 1
       15.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม 6 ชั่วโมง)
       15.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1
หมายเหตุ  1) เมื่อแข่งขันเสร็จ ส่งหุ่นเก็บที่เดิมเหมือนตอนส่งหุ่น
                  2) รอบที่ 1 แข่งครบ พักแก้ไขหุ่น 30 นาที แล้วส่งหุ่น เพื่อแข่งรอบ 2 ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนนครนมวิทยาคม
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 17:53 น.