กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
9 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
10 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
11 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
12 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
13 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
14 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
15 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
16 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 9
10 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
11 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
12 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
13 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
14 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
15 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
16 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
17 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
18 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 7
8 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 7
9 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 7
10 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 7
11 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 7
12 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 7
13 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
14 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
15 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
16 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
17 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
18 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
9 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
10 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
11 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 8
12 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
13 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
14 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
15 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
16 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
17 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
18 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 4

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.83 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
4 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 5
6 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.5 ทองแดง 6
7 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 7
8 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 8
9 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.5 ทองแดง 9
10 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 10
11 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.75 ทองแดง 11
12 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.5 ทองแดง 12
13 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.5 ทองแดง 13
14 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.25 ทองแดง 14
15 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 15
16 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 15
17 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
18 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
6 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 6
7 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 7
8 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.5 ทองแดง 8
9 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.5 ทองแดง 9
10 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.5 ทองแดง 10
11 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 11
12 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.25 ทองแดง 12
13 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 13
14 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.75 ทองแดง 14
15 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.5 ทองแดง 15
16 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.5 ทองแดง 16
17 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.5 ทองแดง 17
18 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 18
19 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
5 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
6 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
7 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 7
8 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 8
9 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 9
10 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 10
11 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 10
12 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
5 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 5
6 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 6
7 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 7
8 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 7
9 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 9
10 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 9
11 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 11
12 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 12
13 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 12

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 4
5 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 5
6 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 6
7 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 7
8 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 8
9 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 9
10 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 9

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 4
5 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 5
6 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 6
7 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 7
8 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 7
9 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 9
10 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 10
11 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 10
12 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 12
13 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 13

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.67 ทองแดง ชนะเลิศ
2 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.79 ทอง 4
5 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.83 เงิน 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.17 เงิน 4
5 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 5
6 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 6

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 4
5 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.75 เงิน 5
6 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.88 ทองแดง 6
7 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 7
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 8

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.97 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.86 ทอง 4
5 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.7 ทอง 5
6 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.87 เงิน ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 4
5 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 5
6 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 5
7 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 7
8 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.5 ทอง 4
5 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.33 ทอง 5
6 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.75 ทอง 6
7 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 7
8 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 7
9 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 7
10 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 7
11 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.67 เงิน 11
12 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.25 เงิน 12
13 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
14 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.5 ทอง 4
5 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.75 เงิน 5
6 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.5 ทองแดง 6
7 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 7
8 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.25 ทองแดง 8
9 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.75 ทองแดง 9
10 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.5 ทองแดง 10
11 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 11
12 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.75 ทองแดง 12
13 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.5 ทองแดง 13
14 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 14
15 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
16 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
17 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.67 ทอง 4
5 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.75 ทอง 5
6 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6
7 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.5 เงิน 7
8 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.5 เงิน 8
9 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 9
10 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.75 เงิน 10
11 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 11
12 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.75 ทองแดง 12
13 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 13
14 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.25 ทองแดง 14
15 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 15
16 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
17 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 4
5 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 4
6 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 45 เข้าร่วม 6
7 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 45 เข้าร่วม 6
8 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 8
9 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 8
10 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 8
11 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 8
12 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 8
13 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 13
14 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 13
15 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
16 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 4
5 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 5
6 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 6
7 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 6
8 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 45 เข้าร่วม 8
9 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 45 เข้าร่วม 8
10 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 10
11 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40 เข้าร่วม 10
12 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 12
13 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 12
14 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 12
15 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 12
16 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 35 เข้าร่วม 12
17 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
18 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
19 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
20 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
21 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
22 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 4
5 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 4
6 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 6
7 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 6
8 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 8
9 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 9
10 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 9
11 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 9
12 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
13 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
14 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 14
15 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 15
16 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 15
17 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 15
18 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 4
5 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 4
6 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 6
7 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 7
8 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 7
9 สันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 9
10 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10
11 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10
12 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
13 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 13
14 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 13
15 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 15
16 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
17 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
18 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
19 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
20 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
21 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
22 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
23 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
24 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56.8 เข้าร่วม 4
5 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55.65 เข้าร่วม 5
6 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54.4 เข้าร่วม 6
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52.6 เข้าร่วม 7
8 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 49.4 เข้าร่วม 8
9 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.6 ทอง ชนะเลิศ
2 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.25 ทอง 4
5 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.25 ทองแดง 5
6 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 6
7 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51.8 เข้าร่วม 7
8 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 48.2 เข้าร่วม 8
9 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 33.2 เข้าร่วม 9

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.99 ทอง 4
5 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5
6 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.75 เงิน 6
7 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.25 เงิน 7
8 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.5 เงิน 8
9 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.25 เงิน 9
10 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.75 เงิน 10
11 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.25 เงิน 11
12 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.5 ทองแดง 12
13 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 59.75 เข้าร่วม 13
14 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57.5 เข้าร่วม 14
15 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52.5 เข้าร่วม 15
16 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 48.66 เข้าร่วม 16
17 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 47.5 เข้าร่วม 17
18 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 5
6 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.75 ทอง 6
7 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 7
8 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.25 เงิน 8
9 สันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.25 ทองแดง 9
10 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.5 ทองแดง 10
11 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57.75 เข้าร่วม 11
12 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54 เข้าร่วม 12
13 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 13
14 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 43.66 เข้าร่วม 14
15 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 43 เข้าร่วม 15
16 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 42 เข้าร่วม 16
17 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
18 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
19 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.1 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.2 เงิน 4
5 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.9 เงิน 5
6 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.3 ทองแดง 6
7 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.9 ทองแดง 7
8 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 8
9 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.8 ทองแดง 9
10 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58.2 เข้าร่วม 10
11 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 27.5 เข้าร่วม 11

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.4 ทอง ชนะเลิศ
2 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.8 เงิน 4
5 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.8 ทองแดง 5
6 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.8 ทองแดง 6
7 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 7
8 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.2 ทองแดง 8
9 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 9
10 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58.1 เข้าร่วม 10
11 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30.2 เข้าร่วม 11
12 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 24.3 เข้าร่วม 12
13 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 4
5 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 5
6 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 6
7 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 7
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 8
9 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 9
10 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 9

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 5
6 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6
7 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 7
8 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 8
9 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 8
10 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 10
11 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 11
12 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 12
13 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 12
14 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.6 ทอง 4
5 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.4 ทอง 5
6 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.5 เงิน 6
7 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.2 เงิน 7
8 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.1 ทองแดง 8
9 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.6 ทองแดง 9
10 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.5 ทองแดง 10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 4
5 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.3 ทอง 5
6 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 6
7 สันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.5 เงิน 7
8 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.2 ทองแดง 8
9 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.8 ทองแดง 9
10 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 10
11 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.7 ทองแดง 11
12 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 12
13 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.7 ทองแดง 13

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 4
5 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.5 ทองแดง 5
6 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 6
7 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 4 เข้าร่วม 7
8 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
5 สันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 4
6 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 6
7 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 6
8 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 8
9 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.5 ทองแดง 9
10 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.5 ทองแดง 9
11 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 11
12 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 12
13 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
14 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.13 ทอง 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.89 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.63 ทอง 5
6 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.25 เงิน 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.9 ทอง ชนะเลิศ
2 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.8 ทอง 4
5 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.3 ทอง 5
6 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.71 ทอง 6
7 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.2 ทอง 7
8 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.8 ทอง 8
9 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 9
10 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.6 เงิน 10
11 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.21 เงิน 11
12 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.7 เงิน 12
13 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.2 เงิน 13
14 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.8 เงิน 14
15 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 15
16 ท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.63 เงิน 16
17 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.8 ทอง ชนะเลิศ
2 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.75 เงิน 4
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.2 เงิน 5
6 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6
7 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.7 เงิน 7
8 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8
9 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.2 เงิน 9
10 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.2 เงิน 10
11 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.7 เงิน 11
12 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.2 เงิน 12
13 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.8 ทองแดง 13
14 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36 เข้าร่วม 14
15 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 เข้าร่วม 15
16 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 เข้าร่วม 15
17 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 34 เข้าร่วม 15
18 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 4
5 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 4
6 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 6
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 6
8 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 8
9 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 8
10 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 8
11 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 11
12 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
13 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
14 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 14
15 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 15
16 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 16
17 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 17
18 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 18
19 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 18
20 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 18
21 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 21
22 ท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 22
23 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54 เข้าร่วม 23

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มที่2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 4
5 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 5
6 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 6
7 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 7
8 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 8
9 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 9
10 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 9
11 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 11
12 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 11
13 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 13
14 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 14
15 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 14
16 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 16
17 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)