สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 36 30 22 88 109 23 8 2 140
2 นครพนมวิทยาคม 32 28 12 72 87 22 13 1 122
3 ปิยะมหาราชาลัย 29 19 12 60 71 9 7 0 87
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 27 13 16 56 61 26 8 7 95
5 นาแกสามัคคีวิทยา 26 23 22 71 86 22 5 5 113
6 บ้านแพงพิทยาคม 24 15 11 50 53 25 8 4 86
7 อุเทนพัฒนา 21 20 13 54 68 17 11 1 96
8 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 15 12 10 37 37 24 10 1 71
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 13 24 16 53 59 32 12 5 103
10 ธาตุพนม 12 14 14 40 66 25 9 2 100
11 ศรีบัวบานวิทยาคม 11 2 7 20 32 12 9 5 53
12 พะทายพิทยาคม 10 3 8 21 40 17 13 1 70
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 9 11 6 26 38 21 14 4 73
14 เชียงยืนวิทยา 8 4 6 18 26 10 14 7 50
15 อุดมพัฒนศึกษา 7 9 6 22 24 16 6 7 46
16 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 6 3 7 16 28 11 8 3 47
17 บ้านข่าพิทยาคม 5 10 6 21 26 21 18 2 65
18 ไชยบุรีวิทยาคม 5 8 3 16 20 11 9 7 40
19 หนองแวงวิทยานุกูล 5 3 6 14 24 20 12 6 56
20 สนธิราษฎร์วิทยา 4 6 4 14 19 15 8 1 42
21 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 4 4 2 10 17 15 5 11 37
22 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 4 2 2 8 16 9 3 6 28
23 กุตาไก้วิทยาคม 4 1 3 8 12 7 3 0 22
24 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 7 4 14 21 16 11 4 48
25 ปลาปากวิทยา 3 6 10 19 42 17 16 8 75
26 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 3 5 6 14 19 11 9 5 39
27 นาเดื่อพิทยาคม 3 5 3 11 18 20 11 8 49
28 คำเตยอุปถัมภ์ 3 3 9 15 43 24 11 10 78
29 นาแกพิทยาคม 3 3 7 13 37 14 8 10 59
30 ค้อวิทยาคม 2 7 6 15 28 26 10 8 64
31 หนองซนพิทยาคม 2 3 4 9 23 14 12 11 49
32 ภูลังกาพิทยาคม 2 1 1 4 12 6 5 2 23
33 ธรรมากรวิทยานุกูล 2 0 2 4 7 13 6 6 26
34 สามผงวิทยาคม 1 4 6 11 13 10 6 2 29
35 วังกระแสวิทยาคม 1 4 5 10 30 18 17 7 65
36 นาทมวิทยา 1 4 3 8 13 22 11 7 46
37 บ้านผึ้งวิทยาคม 1 2 9 12 28 12 14 8 54
38 นาถ่อนพัฒนา 1 2 2 5 19 11 11 8 41
39 รามราชพิทยาคม 1 2 0 3 14 12 9 4 35
40 วัดบึงเหล็ก 1 2 0 3 13 8 3 3 24
41 พระซองสามัคคีวิทยา 1 1 1 3 20 15 8 3 43
42 โคกสว่างประชาสรรค์ 1 0 2 3 16 14 5 4 35
43 ศรีโคตรบูรณ์ 0 3 4 7 13 14 11 6 38
44 มหาชัยวิทยาคม 0 3 1 4 20 15 6 4 41
45 โพนแพงพิทยาคม 0 2 2 4 17 11 12 10 40
46 วังยางวิทยาคม 0 2 0 2 12 11 9 1 32
47 ธรรมโฆษิตวิทยา 0 1 1 2 9 15 8 5 32
48 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 1 0 1 16 6 8 6 30
49 ท่าจำปาวิทยา 0 1 0 1 9 3 5 1 17
50 สันตยานันท์ 0 1 0 1 5 11 6 2 22
51 กุดฉิมวิทยาคม 0 0 0 0 8 2 6 5 16
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 6 4 7 3 17
53 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 352 339 302 993 1,550 785 474 249 2,809