สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 107 21 8 2 136
2 นาแกสามัคคีวิทยา 86 21 5 5 112
3 นครพนมวิทยาคม 82 22 13 1 117
4 ปิยะมหาราชาลัย 69 9 7 0 85
5 อุเทนพัฒนา 68 17 11 1 96
6 ธาตุพนม 62 24 9 2 95
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 61 26 8 7 95
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 58 30 12 5 100
9 บ้านแพงพิทยาคม 54 25 8 4 87
10 ปลาปากวิทยา 42 17 16 8 75
11 คำเตยอุปถัมภ์ 40 23 11 10 74
12 พะทายพิทยาคม 39 17 13 1 69
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 37 20 14 4 71
14 นาแกพิทยาคม 37 14 8 10 59
15 วังกระแสวิทยาคม 35 18 17 7 70
16 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 33 24 10 1 67
17 ศรีบัวบานวิทยาคม 32 12 9 5 53
18 ค้อวิทยาคม 28 26 10 8 64
19 บ้านผึ้งวิทยาคม 28 12 14 8 54
20 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 27 11 8 3 46
21 บ้านข่าพิทยาคม 26 20 18 2 64
22 หนองแวงวิทยานุกูล 24 20 12 6 56
23 อุดมพัฒนศึกษา 24 16 6 7 46
24 หนองซนพิทยาคม 23 14 12 11 49
25 เชียงยืนวิทยา 23 10 14 7 47
26 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 21 16 11 4 48
27 พระซองสามัคคีวิทยา 21 15 8 3 44
28 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 20 9 3 6 32
29 สนธิราษฎร์วิทยา 19 15 8 1 42
30 มหาชัยวิทยาคม 19 14 6 4 39
31 นาถ่อนพัฒนา 19 11 11 8 41
32 ไชยบุรีวิทยาคม 19 11 9 7 39
33 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 19 11 9 5 39
34 นาเดื่อพิทยาคม 18 17 11 8 46
35 โคกสว่างประชาสรรค์ 17 14 5 4 36
36 โพนแพงพิทยาคม 17 11 12 10 40
37 หนองบ่อวิทยานุกูล 16 6 8 6 30
38 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 15 15 5 11 35
39 รามราชพิทยาคม 14 12 9 4 35
40 นาทมวิทยา 13 22 11 7 46
41 ศรีโคตรบูรณ์ 13 14 11 6 38
42 วัดบึงเหล็ก 13 8 3 3 24
43 วังยางวิทยาคม 12 11 9 1 32
44 สามผงวิทยาคม 12 10 6 2 28
45 ภูลังกาพิทยาคม 12 5 5 2 22
46 กุตาไก้วิทยาคม 11 7 3 0 21
47 ธรรมโฆษิตวิทยา 9 15 8 5 32
48 ท่าจำปาวิทยา 9 3 5 1 17
49 กุดฉิมวิทยาคม 9 2 6 5 17
50 ธรรมากรวิทยานุกูล 7 13 6 6 26
51 หนองโพธิ์พิทยาคม 6 4 7 3 17
52 สันตยานันท์ 5 11 6 2 22
53 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0
รวม 1,530 771 474 249 3,024