หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 0 0 0
2 086 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 29 65 45
3 030 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 0 0 0
4 085 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 26 43 36
5 015 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 0 0 0
6 016 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 0 0 0
7 005 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 0 0
8 067 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 0 0
9 017 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 0 0 0
10 078 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 98 321 156
11 048 โรงเรียนค้อวิทยาคม 0 0 0
12 125 โรงเรียนค้อวิทยาคม 72 148 115
13 006 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 0 0
14 063 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 0 0
15 129 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 0 0 0
16 034 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 0 0 0
17 096 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 38 86 63
18 007 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 0 0 0
19 066 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 0 0 0
20 008 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 0 0 0
21 062 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 0 0 0
22 106 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 61 137 96
23 122 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 20 35 27
24 036 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 0 0 0
25 098 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 34 76 39
26 031 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 0 0 0
27 087 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 39 77 56
28 025 โรงเรียนธาตุพนม 0 0 0
29 091 โรงเรียนธาตุพนม 104 290 144
30 018 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 0 0 0
31 079 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 145 610 259
32 009 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 0 0 0
33 110 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 56 110 77
34 061 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
35 107 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 47 111 72
36 026 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 0 0 0
37 092 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 51 98 75
38 053 โรงเรียนนาทมวิทยา 0 0 0
39 116 โรงเรียนนาทมวิทยา 56 103 67
40 010 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 0 0
41 060 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 0 0 0
42 108 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 81 182 119
43 058 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 0 0 0
44 111 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 58 103 68
45 037 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 0 0 0
46 099 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 73 183 95
47 040 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0
48 102 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 134 407 194
49 057 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 0 0 0
50 112 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 81 190 115
51 019 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 0 0 0
52 080 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 65 169 87
53 051 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 0 0 0
54 118 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 97 196 137
55 032 โรงเรียนปลาปากวิทยา 0 0 0
56 088 โรงเรียนปลาปากวิทยา 92 215 140
57 020 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 0 0 0
58 081 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 95 225 139
59 002 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 0
60 038 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 0 0 0
61 100 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 50 121 71
62 072 โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 0 0 0
63 045 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 0 0 0
64 123 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 75 190 127
65 119 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 32 77 39
66 033 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 0 0 0
67 090 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 60 127 96
68 001 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 1 1
69 077 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 59 154 100
70 003 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 0 0 0
71 012 โรงเรียนมุกดาหาร 0 0 0
72 046 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 0 0 0
73 105 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 40 80 46
74 069 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 0 0
75 050 โรงเรียนลังกาพิทยาคม 0 0 0
76 021 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 0 0 0
77 082 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 80 183 127
78 041 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 0 0 0
79 103 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 39 81 61
80 028 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 0 0 0
81 094 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 29 72 47
82 023 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 0 0 0
83 084 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 74 187 115
84 022 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 0 0 0
85 083 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 48 89 64
86 056 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 0 0 0
87 113 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 46 109 74
88 055 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 0 0 0
89 114 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 107 299 173
90 128 โรงเรียนสันตยานันท์ 25 60 40
91 054 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 0 0 0
92 115 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 35 105 61
93 052 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 0 0 0
94 117 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 62 128 80
95 039 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 0 0 0
96 101 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 38 72 52
97 074 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 0 0 0
98 073 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0
99 127 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 63 114 87
100 042 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0
101 104 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 23 57 36
102 075 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 0 0 0
103 059 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 0 0 0
104 109 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 60 116 68
105 071 โรงเรียนอุดมวิทย์ 0 0 0
106 047 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 0 0 0
107 124 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 100 274 162
108 029 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 0 0
109 095 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 88 180 129
110 043 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 0 0 0
111 120 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 65 169 105
112 013 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 0 0 0
113 035 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 0 0 0
114 097 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 158 367 198
115 064 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 0 0 0
116 070 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0
117 004 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 0 0 0
118 089 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 44 98 69
119 068 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 0 0 0
120 049 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 0 0 0
121 126 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 110 276 181
122 027 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 0 0 0
123 093 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 59 112 68
124 011 โรงเรียนโสกวิทยาคาร 0 0 0
125 044 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 0 0 0
126 121 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 50 91 71
รวม 3373 8169 4969
13138

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]