หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 158 109 76.76% 23 16.2% 8 5.63% 2 1.41% 142
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 145 87 70.73% 22 17.89% 13 10.57% 1 0.81% 123
3 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 134 86 72.88% 22 18.64% 5 4.24% 5 4.24% 118
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 95 71 81.61% 9 10.34% 7 8.05% 0 0% 87
5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 100 68 70.1% 17 17.53% 11 11.34% 1 1.03% 97
6 โรงเรียนธาตุพนม 104 66 64.71% 25 24.51% 9 8.82% 2 1.96% 102
7 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 107 61 59.8% 26 25.49% 8 7.84% 7 6.86% 102
8 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 110 59 54.63% 32 29.63% 12 11.11% 5 4.63% 108
9 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 97 54 59.34% 25 27.47% 8 8.79% 4 4.4% 91
10 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 98 43 48.86% 24 27.27% 11 12.5% 10 11.36% 88
11 โรงเรียนปลาปากวิทยา 92 42 50.6% 17 20.48% 16 19.28% 8 9.64% 83
12 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 75 40 56.34% 17 23.94% 13 18.31% 1 1.41% 71
13 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 88 38 49.35% 21 27.27% 14 18.18% 4 5.19% 77
14 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 81 37 51.39% 24 33.33% 10 13.89% 1 1.39% 72
15 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 73 37 53.62% 14 20.29% 8 11.59% 10 14.49% 69
16 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 80 35 45.45% 18 23.38% 17 22.08% 7 9.09% 77
17 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 74 32 55.17% 12 20.69% 9 15.52% 5 8.62% 58
18 โรงเรียนค้อวิทยาคม 72 28 38.89% 26 36.11% 10 13.89% 8 11.11% 72
19 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 65 28 45.16% 12 19.35% 14 22.58% 8 12.9% 62
20 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 59 28 56% 11 22% 8 16% 3 6% 50
21 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 81 27 39.71% 21 30.88% 18 26.47% 2 2.94% 68
22 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 65 27 46.55% 10 17.24% 14 24.14% 7 12.07% 58
23 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 63 24 38.71% 20 32.26% 12 19.35% 6 9.68% 62
24 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 60 24 45.28% 16 30.19% 6 11.32% 7 13.21% 53
25 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 62 23 38.33% 14 23.33% 12 20% 11 18.33% 60
26 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 56 21 40.38% 16 30.77% 11 21.15% 4 7.69% 52
27 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 50 21 44.68% 15 31.91% 8 17.02% 3 6.38% 47
28 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 60 20 44.44% 15 33.33% 6 13.33% 4 8.89% 45
29 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 50 20 42.55% 11 23.4% 9 19.15% 7 14.89% 47
30 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 47 20 44.44% 11 24.44% 9 20% 5 11.11% 45
31 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 38 20 52.63% 9 23.68% 3 7.89% 6 15.79% 38
32 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 46 19 44.19% 15 34.88% 8 18.6% 1 2.33% 43
33 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 51 19 38.78% 11 22.45% 11 22.45% 8 16.33% 49
34 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 58 18 31.58% 20 35.09% 11 19.3% 8 14.04% 57
35 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 61 17 35.42% 15 31.25% 5 10.42% 11 22.92% 48
36 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 44 17 42.5% 14 35% 5 12.5% 4 10% 40
37 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 59 17 34% 11 22% 12 24% 10 20% 50
38 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 38 16 44.44% 6 16.67% 8 22.22% 6 16.67% 36
39 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 40 14 35.9% 12 30.77% 9 23.08% 4 10.26% 39
40 โรงเรียนนาทมวิทยา 56 13 24.53% 22 41.51% 11 20.75% 7 13.21% 53
41 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 48 13 29.55% 14 31.82% 11 25% 6 13.64% 44
42 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 35 13 41.94% 10 32.26% 6 19.35% 2 6.45% 31
43 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 29 13 48.15% 8 29.63% 3 11.11% 3 11.11% 27
44 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 39 12 36.36% 11 33.33% 9 27.27% 1 3.03% 33
45 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 26 12 54.55% 7 31.82% 3 13.64% 0 0% 22
46 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 32 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
47 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 39 9 24.32% 15 40.54% 8 21.62% 5 13.51% 37
48 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 20 9 50% 3 16.67% 5 27.78% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 29 9 40.91% 2 9.09% 6 27.27% 5 22.73% 22
50 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 34 7 21.88% 13 40.63% 6 18.75% 6 18.75% 32
51 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 23 6 30% 4 20% 7 35% 3 15% 20
52 โรงเรียนสันตยานันท์ 25 5 20.83% 11 45.83% 6 25% 2 8.33% 24
53 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]