หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 2-3 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 2-3 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 442 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 12.00-13.00 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 442 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 4-5 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 4-5 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 สพม. เขต 22 ห้อง ห้องประชุมเปือยงาม 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 สพม. เขต 22 ห้อง ห้องประชุมเปือยงาม 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 447 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 447 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 12.00-13.00 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 444 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 444 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 12.00-13.00 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 448 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 448 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]