หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 321,322,323 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 321,322,323 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต็นท์กลาง 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต็นท์กลาง 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 328 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุมมรุกขนคร 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุมมรุกขนคร 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 331,332 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 331,332 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 338 (ห้องปฏิบัติการสังคม) 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]