หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์ 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าห้อง Resource Center 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารจอดรถโรงเรียน (ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์) 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารจอดรถโรงเรียน (ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์) 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าอาคารราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าอาคารราชพฤกษ์ 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม 17 ก.ย. 2556 08.30 - 17.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ศูนย์กีฬาปิยะฯ 36 (ชั้นล่าง) 18 ก.ย. 2556 08.30 - 17.00
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2556
18 ก.ย. 2556
08.30 - 17.00
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2556 08.30 - 17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]