หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สร้อยอินทนิล 1031-1033 ชั้น 3 ห้อง 1031-1032-1033 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สร้อยอินทนิล 1034-1035 ชั้น 3 ห้อง 1034-1035 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.30 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 17 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.30 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 18 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.30น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 17 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.00 น
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 18 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปาริชาติ ห้อง ICT1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปาริชาติ ห้อง ICT3 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี ปิยะ 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี ปิยะ 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]