หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภูเขาทอง ค่ายลูกเสือภูเขาทอง 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ค่ายลูกเสือภูเขาทอง 18 ก.ย. 2556 13.30-16.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 17 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 18 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 238 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 238 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 236,237 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 236,237 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 234,235 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 234,235 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 232,234 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 232,233 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง 312 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง 312 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]