หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135, 1136 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135, 1136 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125,1126 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125,1126 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1131,1132 ห้องจริยธรรม 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 1134
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1131,1132 ห้องจริยธรรม 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 1134
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 1 ห้อง 1112 , 1114 ศูนย์อาเซียน 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 1121 ชั้น 2
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 1 ห้อง 1112 , 1114 ศูนย์อาเซียน 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 1121 ชั้น 2
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 , 1124 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 , 1124 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]