เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ก.ย. 2556
18 ก.ย. 2556
21 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
พิมพ์เกียรติบัตรได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
ไปที่เมนูหลักด้านซ้าย>>หรือเข้าระบบโรงเรียน
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
[[ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป]]
เรื่องการเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคฯ รายละเอียด
 
  ประกาศให้แต่ละทีมตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อครู-นักเรียนให้เรียบร้อย โดยติดต่อที่ศูนย์ฯ เพื่อทำการแก้ไข...แล้วจะแจ้งให้พิมพ์เกียรติบัตรอีกครั้งครับ...  
 
แผนผังอาคารการแข่งขันทั้ง 2 โรงเรียน

ภาพถ่ายมุมสูงบรรยากาศการแข่งขัน
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 17-18 ก.ย. 56

 
  <<ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness>>

[ขอแจ้งตารางการแข่งขั นObec Award (ปรับปรุง16 ก.ย.56) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ]


ประชาสัมพันธ์ ถึงแต่ละศูนย์ฯ ที่ต้องการจะถ่ายเอกสาร ให้ไปถ่ายเอกสารที่โรงเรียนปิยะฯ โดยให้ติดต่อใบสั่งถ่ายเอกสารได้ที่ ท่าน ผอ.ทิพวรรณ
 
  การแข่งขันหุ่นยนต์ 2556 สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) แข่งขัน วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
     08.30 น. รายงานตัว
     08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
     09.00 น. เริ่มสร้างหุ่น/ซ้อมสนามแข่งจริง
     12.00 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย (รวม 3 ชั่วโมง)
     12.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย รอบที่ 1
     14.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้น และหุ่นผสม (รวม 5 ชั่วโมง)
     14.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้น และหุ่นผสม รอบที่ 1
     15.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม 6 ชั่วโมง)
     15.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1
หมายเหตุ   1) เมื่อแข่งขันเสร็จ ส่งหุ่นเก็บที่เดิมเหมือนตอนส่งหุ่น
                2) รอบที่ 1 แข่งครบ พักแก้ไขหุ่น 30 นาที แล้วส่งหุ่น เพื่อแข่งรอบ 2 ต่อไป

ห้าม นำอุปกรณ์ เครื่องมือหนัก /ที่อาจเป็นอันตราย มาใช้สร้างหุํนยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุํนยนต์ ได้แก่ เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู) แท่นตัดไฟเบอร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนนครนมวิทยาคม
 
  ข่าวศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข่าวศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน

ข่าวศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าวศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ

ข่าวศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข่าวศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข่าวศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 
 

[พิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการ เมนูด้านซ้ายมือ]
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
-เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แข่งขัน-
จัดการ ตารางการแข่งขัน, กรรมการจัดการแข่งขัน, กรรมการตัดสิน
คณะกรรมการประจำศูนย์แข่งขันขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม จังหวัดนครพนม วันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คำสั่ง   หนังสือแจ้งโรงเรียน


ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Obec Awards จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร วันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คำสั่ง   หนังสือแจ้งโรงเรียน        
 

 
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร)
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
       08.30 น. รายงานตัว
       08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
       09.00 น. เริ่มสร้างหุ่น/ซ้อมสนามแข่งจริง
       12.00 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย (รวม 3 ชั่วโมง)
       12.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย รอบที่ 1
       14.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้นและหุ่นยนต์ผสม (รวม 5 ชั่วโมง)
       14.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้นและหุ่นยนต์ผสม รอบที่ 1
       15.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม 6 ชั่วโมง)
       15.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1
หมายเหตุ  1) เมื่อแข่งขันเสร็จ ส่งหุ่นเก็บที่เดิมเหมือนตอนส่งหุ่น
                  2) รอบที่ 1 แข่งครบ พักแก้ไขหุ่น 30 นาที แล้วส่งหุ่น เพื่อแข่งรอบ 2 ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนนครนมวิทยาคม
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 17:53 น.
ขอแจ้งถึงทุกโรงเรียน และทุกศูนย์
1. ให้นำผลงาน สรุปรูปเล่มของ Obec Award (ทั้งจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร) จำนวน 3 เล่ม มาส่งที่ ผอ.ทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย  หรือ ผอ. ศิริชัย  ไตรยราช ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.2556  ที่ สพม.22  ซึ่งจะมาประชุมคณะทำงานในวันนี้พอดี

2. เชิญประธานศูนย์ และ เลขาศูนย์ทุกกลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุม 4  สพม.22  ขอให้นำร่างคำสั่ง ปฏิทินการแข่งขัน และประมาณการค่าใช้จ่าย(สำหรับศูนย์ที่ยังไม่ส่ง) มาส่งในวันประชุมด้วย หนังสือเชิญ ส่งทาง e-office แล้ว ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04252/3664  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

3. ขออนุญาตผู้บริหารทุกโรง อนุญาตให้คณะทำงาน(รายชื่อดังแนบ จำนวน 18 คน ) มาเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.3. น.  ด้วย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  หนังสือเชิญ ส่งทาง e-office แล้ว ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04252/3662  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556


......... นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ผู้แจ้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 12:59 น.
แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขัน Obec Award สพม. เขต 22และรับสมัครกรรมการเพิ่ม
  จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติดังนี้
1.  การแข่งขัน Obec Award สพม. เขต 22(ทั้งนครพนมและมุกดาหารแข่งร่วมกัน)  เลื่อนเป็นวันที่ 19-20 กันยายน 2556 ณ  จังหวัดนครพนม  โดยผู้ส่งแข่งขัน ต้องสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ของ สพม.22 ระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2556 (เวลา ไม่เกิน 24.00 น.) ซึ่งได้จัดอบรมให้รหัสผ่านกับเจ้าหน้าที่ของทุกโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่  6 ส.ค.56 ที่ผ่านมา  และให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้ 
        1)ส่งเอกสารสรุปรูปเล่มผลงาน จำนวน 3 ชุด พร้อมแนบผลสอบO-Net  ของโรงเรียนเพื่อให้คณะกรรมการอ่านก่อนวันประเมิน  ภายใน วัน ที่ 30 สิงหาคม 2556  ที่ ผอ.ศิริชัย ไตรยราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  หรือ ผอ.ทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
        2) การนำเสนอผลงาน ใช้เวลา ไม่เกิน 7 นาที  กรรมการซักถาม อีก 3 นาที  จะนำเสนอรูปแบบใดก็ได้
        3) โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้ในการจัดเสนอผลงานให้จัดเตรียมมาเอง
2. ขอกรรมการเพิ่มเติมใน 2 กลุ่มสาระ เนื่องจาก รายชื่อที่ส่งมาไม่เพียงพอ   ได้แก่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา แจ้งที่ประธานศูนย์ ผอ.สมพงษ์  ฤทธิทิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ แจ้งที่ ประธานศูนย์ ผอ.สรสิทธิ์  พรรณวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ผ่านทาง e-office ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 .................... ทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย  ผู้แจ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 20:30 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 126
จำนวนทีม 3,373
จำนวนนักเรียน 8,169
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,969
จำนวนกรรมการ 1,656
ครู+นักเรียน 13,138
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,794
ประกาศผลแล้ว 204/205 (99.51%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 88
เมื่อวาน 115
สัปดาห์นี้ 543
สัปดาห์ที่แล้ว 857
เดือนนี้ 2,831
เดือนที่แล้ว 4,052
ปีนี้ 35,619
ทั้งหมด 536,158