หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนดอนมัน 5 10 6
2 001 โรงเรียนท่าลาด 21 51 32
3 025 โรงเรียนบ้านประสุข 7 7 6
4 002 โรงเรียนบ้านละโว้ 0 0 0
5 026 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 0 0 0
6 003 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 0
7 027 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 9 11 11
8 024 โรงเรียนบ้านโนนยอ 0 0 0
9 004 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 0 0 0
10 022 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 14 19 16
11 005 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 9 18 12
12 006 โรงเรียนเพชรหนองขาม 7 15 10
13 007 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 26 51 30
14 008 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 122 387 204
15 009 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 66 152 92
16 010 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 67 175 88
17 011 โรงเรียนพิมายวิทยา 107 216 137
18 012 โรงเรียนภู่วิทยา 93 181 118
19 013 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 19 51 24
20 014 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 84 204 116
21 015 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 30 60 38
22 016 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 19 36 30
23 031 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 31 139 50
24 017 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 40 92 48
25 018 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 51 132 69
26 028 โรงเรียนประทาย 96 241 150
27 029 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 0 0 0
28 019 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 2 6 4
29 020 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 0 0
รวม 925 2254 1291
3545

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]