หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 122 58 54.21% 23 21.5% 10 9.35% 16 14.95% 107
2 โรงเรียนภู่วิทยา 93 39 44.32% 17 19.32% 13 14.77% 19 21.59% 88
3 โรงเรียนพิมายวิทยา 107 37 45.12% 20 24.39% 13 15.85% 12 14.63% 82
4 โรงเรียนประทาย 96 35 41.18% 18 21.18% 11 12.94% 21 24.71% 85
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 84 21 30.43% 20 28.99% 10 14.49% 18 26.09% 69
6 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 67 15 24.19% 22 35.48% 11 17.74% 14 22.58% 62
7 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 66 14 25.93% 12 22.22% 6 11.11% 22 40.74% 54
8 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 40 12 54.55% 4 18.18% 0 0% 6 27.27% 22
9 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 30 11 37.93% 7 24.14% 3 10.34% 8 27.59% 29
10 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 19 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
11 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 26 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 21
12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 31 4 20% 5 25% 2 10% 9 45% 20
13 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
14 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 9 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 51 2 9.52% 6 28.57% 2 9.52% 11 52.38% 21
16 โรงเรียนเพชรหนองขาม 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
17 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 19 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
18 โรงเรียนท่าลาด 21 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
19 โรงเรียนบ้านประสุข 7 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
20 โรงเรียนดอนมัน 5 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
21 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 14 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
22 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]