หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 7br>ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546-547 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542-543 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-535 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 หอประชุม ห้อง หอประชุม 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ปาริชาต 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536-537 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 563-564 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]