หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนบึงพะไล 42 103 61
2 002 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 61 166 72
3 003 โรงเรียนสีดาวิทยา 77 217 103
4 004 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 72 147 94
5 005 โรงเรียนเทพาลัย 46 87 58
6 006 โรงเรียนเมืองคง 157 497 276
7 007 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 21 38 32
8 008 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 24 53 40
9 009 โรงเรียนวานิชวิทยา 1 1 1
10 010 โรงเรียนอมรศิลป์ 43 81 56
11 011 โรงเรียนบัวลาย 52 91 54
12 012 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 105 72
13 013 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 0 0 0
14 014 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 0 0 0
15 015 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 18 35 30
16 016 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 29 36 24
17 017 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
18 018 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
รวม 700 1657 973
2630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]