หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองคง 157 88 58.28% 26 17.22% 20 13.25% 17 11.26% 151
2 โรงเรียนสีดาวิทยา 77 24 35.29% 15 22.06% 12 17.65% 17 25% 68
3 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 72 24 36.92% 13 20% 12 18.46% 16 24.62% 65
4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 61 18 34.62% 8 15.38% 9 17.31% 17 32.69% 52
5 โรงเรียนบัวใหญ่ 57 13 30.23% 8 18.6% 5 11.63% 17 39.53% 43
6 โรงเรียนอมรศิลป์ 43 11 28.95% 10 26.32% 5 13.16% 12 31.58% 38
7 โรงเรียนบึงพะไล 42 10 34.48% 4 13.79% 1 3.45% 14 48.28% 29
8 โรงเรียนบัวลาย 52 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78% 18
9 โรงเรียนเทพาลัย 46 7 20% 7 20% 4 11.43% 17 48.57% 35
10 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 24 7 33.33% 3 14.29% 2 9.52% 9 42.86% 21
11 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 21 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 6 40% 15
12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 18 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 8 47.06% 17
13 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 29 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 7 53.85% 13
14 โรงเรียนวานิชวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]