หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 26 56 41
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 22 35 25
3 003 โรงเรียนด่านขุนทด 39 89 62
4 004 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 56 149 90
5 006 โรงเรียนขามสะแกแสง 98 281 168
6 007 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 26 58 27
7 008 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 102 338 155
8 005 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 59 171 102
9 009 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 10 19 10
10 010 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 47 100 70
11 011 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 0 0 0
12 014 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 0 0 0
13 013 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 46 80 43
14 015 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 73 180 110
15 016 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 11 18 15
16 017 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 32 59 40
17 018 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 72 50
18 019 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 0 0 0
19 012 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 45 87 59
20 020 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 69 192 100
21 021 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 0 0 0
รวม 801 1984 1167
3151

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]