หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 102 40 46.51% 19 22.09% 9 10.47% 18 20.93% 86
2 โรงเรียนขามสะแกแสง 98 36 40.91% 22 25% 10 11.36% 20 22.73% 88
3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 47 23 50% 9 19.57% 4 8.7% 10 21.74% 46
4 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 69 20 35.09% 14 24.56% 11 19.3% 12 21.05% 57
5 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 59 18 32.73% 14 25.45% 9 16.36% 14 25.45% 55
6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 56 14 28% 10 20% 5 10% 21 42% 50
7 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 73 10 15.63% 15 23.44% 11 17.19% 28 43.75% 64
8 โรงเรียนด่านขุนทด 39 9 30% 7 23.33% 7 23.33% 7 23.33% 30
9 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 46 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 7 33.33% 21
10 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 26 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 5 29.41% 17
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 22 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 8 42.11% 19
12 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 45 5 17.86% 6 21.43% 4 14.29% 13 46.43% 28
13 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 26 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
14 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 40 3 15.79% 4 21.05% 7 36.84% 5 26.32% 19
15 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 10 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 32 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
17 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]