หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนปากช่อง 111 345 142
2 016 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 38 106 49
3 017 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 44 100 52
4 018 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0
5 037 โรงเรียนประสารวิทยา 12 25 12
6 019 โรงเรียนปัญญาประทีป 0 0 0
7 021 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 54 86 74
8 022 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 26 76 32
9 031 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 0 0 0
10 030 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 18 31 18
11 035 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 25 34 29
12 036 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 0 0 0
13 023 โรงเรียนปากช่อง ๒ 48 107 56
14 024 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 56 102 71
15 025 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 42 71 57
16 026 โรงเรียนสองครพิทยาคม 0 0 0
17 027 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 277 107
18 032 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 0 0
19 033 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 0 0 0
20 028 โรงเรียนสูงเนิน 31 66 39
21 029 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 33 55 36
22 034 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 11 38 16
รวม 643 1519 790
2309

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]