หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปากช่อง 111 54 54.55% 20 20.2% 11 11.11% 14 14.14% 99
2 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 94 38 45.78% 18 21.69% 12 14.46% 15 18.07% 83
3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 56 23 50% 11 23.91% 8 17.39% 4 8.7% 46
4 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 54 14 31.11% 11 24.44% 5 11.11% 15 33.33% 45
5 โรงเรียนปากช่อง ๒ 48 14 33.33% 11 26.19% 5 11.9% 12 28.57% 42
6 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 38 13 37.14% 5 14.29% 4 11.43% 13 37.14% 35
7 โรงเรียนสูงเนิน 31 9 34.62% 2 7.69% 0 0% 15 57.69% 26
8 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 42 8 22.22% 10 27.78% 9 25% 9 25% 36
9 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 44 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
10 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 25 5 22.73% 6 27.27% 3 13.64% 8 36.36% 22
11 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 26 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
12 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 33 5 23.81% 1 4.76% 5 23.81% 10 47.62% 21
13 โรงเรียนประสารวิทยา 12 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
14 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 11 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
15 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 18 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]