สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปักธงชัยประชานิรมิต 49 29 12 90 54 17 13 22 84
2 เสิงสาง 43 23 19 85 46 28 15 20 89
3 โนนสมบูรณ์วิทยา 22 20 14 56 27 18 10 18 55
4 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 15 6 4 25 19 6 4 4 29
5 ครบุรี 12 14 10 36 14 11 17 8 42
6 ตะวันชัยวิทยา 7 6 3 16 11 5 6 12 22
7 สะแกราชธวัชศึกษา 6 6 6 18 14 7 4 19 25
8 บ้านใหญ่พิทยาคม 5 9 4 18 13 7 2 12 22
9 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 5 6 7 18 12 2 5 16 19
10 บ้านไทยสามัคคี 5 6 4 15 10 5 8 6 23
11 วังน้ำเขียวพิทยาคม 3 7 5 15 8 12 5 7 25
12 บ้านระเริง 3 2 2 7 6 1 1 3 8
13 เฉลียงพิทยาคม 3 1 3 7 5 4 1 10 10
14 ลำพระเพลิงพิทยาคม 2 3 5 10 8 6 4 10 18
15 เจียรวนนท์อุทิศ 2 2 0 1 3 2 0 1 1 3
16 อรพิมพ์วิทยา 2 0 1 3 2 0 0 4 2
17 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 0 4 3 7 6 3 4 4 13
18 วังหมีพิทยาคม 0 1 4 5 2 4 3 11 9
รวม 184 143 107 434 259 136 103 187 498