หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนบ้านระเริง 12 22 18
2 002 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 38 87 55
3 018 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 4 11 7
4 003 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 53 107 68
5 004 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 115 332 144
6 005 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 42 106 61
7 006 โรงเรียนเสิงสาง 124 277 187
8 007 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 97 221 142
9 008 โรงเรียนครบุรี 56 122 62
10 009 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 41 118 56
11 010 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 0 0 0
12 019 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 38 78 48
13 011 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 37 81 44
14 020 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 32 61 48
15 012 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 49 112 55
16 013 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 23 37 29
17 014 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 31 55 47
18 015 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 24 47 34
19 016 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 37 65 45
20 017 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0
รวม 853 1939 1150
3089

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]