หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักราชวิทยา 112 291 163
2 002 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 71 174 93
3 003 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 139 111
4 004 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 67 158 99
5 005 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 57 166 86
6 006 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 106 267 147
7 007 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 20 46 31
8 020 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 0 0 0
9 008 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 16 38 22
10 009 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 0 0 0
11 010 โรงเรียนเก้งเต็ก 42 90 51
12 011 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 38 85 54
13 012 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 0 0 0
14 013 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 0 0 0
15 014 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 0 0 0
16 015 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0 0 0
17 016 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 44 65 46
18 017 โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 0 0 0
19 019 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 50 74 51
20 018 โรงเรียนหินดาดวิทยา 37 58 47
รวม 727 1651 1001
2652

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]