หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักราชวิทยา 112 53 49.07% 26 24.07% 13 12.04% 16 14.81% 108
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 106 46 45.1% 19 18.63% 13 12.75% 24 23.53% 102
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 67 28 45.16% 9 14.52% 6 9.68% 19 30.65% 62
4 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 67 20 33.33% 9 15% 14 23.33% 17 28.33% 60
5 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 57 17 43.59% 7 17.95% 7 17.95% 8 20.51% 39
6 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 71 11 22% 15 30% 7 14% 17 34% 50
7 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 38 9 25.71% 12 34.29% 2 5.71% 12 34.29% 35
8 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 50 5 13.16% 10 26.32% 7 18.42% 16 42.11% 38
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 44 3 10.71% 8 28.57% 6 21.43% 11 39.29% 28
10 โรงเรียนหินดาดวิทยา 37 3 12% 4 16% 5 20% 13 52% 25
11 โรงเรียนเก้งเต็ก 42 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
12 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 20 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
13 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 16 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]