เว็บไซต์เกณฑ์กิจกรรมท้องถิ่น
เว็บไซต์เกณฑ์กิจกรรมท้องถิ่น สามารถเข้าชมได้ที่ www.main.sillapa63.net
มีรายการแข่งขัน 2 กิจกรรม ได้แก่ เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง,โหวด,พิณ,แคน)
และวงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) หมายเหตุ ระดับเขตพื้นที่ฯยังไม่กำหนดสถานที่
หากมีความคืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 16:30 น.