หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 025 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 66 132 89
2 026 โรงเรียนบุญวัฒนา 129 385 197
3 027 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 26 57 30
4 028 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 96 196 122
5 029 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 41 83 50
6 031 โรงเรียนมหิศราธิบดี 62 138 92
7 032 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 96 178 131
8 042 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
9 033 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 43 96 58
10 034 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 92 232 125
11 035 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 114 266 150
12 036 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 96 372 143
13 037 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 87 168 97
14 038 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 88 199 129
15 039 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 97 244 151
16 040 โรงเรียนมารีย์วิทยา 15 16 16
17 041 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 0 0 0
18 055 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 2 15 4
19 043 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 64 138 88
20 044 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
21 056 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 13 22 18
22 045 โรงเรียนมะค่าวิทยา 28 48 41
23 046 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 29 45 37
24 051 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 0 0
25 047 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 0 0
26 049 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 0 0
27 050 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 35 106 52
รวม 1319 3136 1820
4956

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]