หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 114 77 70.64% 16 14.68% 9 8.26% 7 6.42% 109
2 โรงเรียนบุญวัฒนา 129 75 63.56% 21 17.8% 8 6.78% 14 11.86% 118
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 96 45 50.56% 25 28.09% 8 8.99% 11 12.36% 89
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 96 40 46.51% 19 22.09% 11 12.79% 16 18.6% 86
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 92 39 47.56% 18 21.95% 11 13.41% 14 17.07% 82
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 87 38 48.1% 17 21.52% 7 8.86% 17 21.52% 79
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 96 31 40.26% 22 28.57% 8 10.39% 16 20.78% 77
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 97 29 38.16% 16 21.05% 14 18.42% 17 22.37% 76
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 88 20 27.4% 18 24.66% 13 17.81% 22 30.14% 73
10 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 64 19 43.18% 13 29.55% 5 11.36% 7 15.91% 44
11 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 66 16 32% 12 24% 4 8% 18 36% 50
12 โรงเรียนมหิศราธิบดี 62 15 27.27% 13 23.64% 6 10.91% 21 38.18% 55
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 35 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
14 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 43 10 28.57% 9 25.71% 6 17.14% 10 28.57% 35
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 29 10 47.62% 4 19.05% 5 23.81% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 26 7 31.82% 3 13.64% 3 13.64% 9 40.91% 22
17 โรงเรียนมะค่าวิทยา 28 6 25% 5 20.83% 4 16.67% 9 37.5% 24
18 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 41 5 19.23% 7 26.92% 6 23.08% 8 30.77% 26
19 โรงเรียนมารีย์วิทยา 15 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
20 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 13 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]