หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 403 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 507 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 17 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 17 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 501 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 504 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 501 16 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น เก็บตัวห้อง 502
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 504 16 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น เก็บตัวห้อง 507
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 4 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1146 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1141 17 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 501 13 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ห้อง 504 13 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 16 พ.ย. 2556 09.30 - 11.30 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30-08.30 น
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารวิทยาสมาคร 16 พ.ย. 2556 13.00 - 15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]