หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222,223 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224,225 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา บริเวณโรงอาหาร 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา หอประชุม 20 ปี 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา หอประชุม 20 ปี 16 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวในเวลา 7.00- 8.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]