สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 60 27 8 95 99 4 2 0 105
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 30 18 11 59 77 7 5 1 89
3 เซิมพิทยาคม 20 22 18 60 68 13 3 2 84
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 19 19 16 54 65 6 5 4 76
5 ปากสวยพิทยาคม 13 12 16 41 54 7 5 2 66
6 นาดีพิทยาคม 11 11 10 32 53 13 4 0 70
7 ร่มธรรมานุสรณ์ 5 11 10 26 46 4 6 2 56
8 กุดบงพิทยาคาร 5 9 8 22 42 12 5 2 59
9 นาหนังพัฒนศึกษา 4 6 3 13 25 3 6 1 34
10 ประชาบดีพิทยาคม 3 6 6 15 22 4 4 0 30
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 2 3 2 7 22 8 6 1 36
12 บ้านบัณฑิตน้อย 0 0 1 1 8 3 3 0 14
รวม 172 144 109 425 581 84 54 15 719