สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 60 27 8 95 99 4 2 0 105
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 30 18 11 59 77 7 5 1 89
3 เซิมพิทยาคม 20 22 18 60 68 13 3 2 84
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 18 19 16 53 64 6 5 4 75
5 ปากสวยพิทยาคม 11 12 16 39 52 7 5 2 64
6 นาดีพิทยาคม 11 11 10 32 53 13 4 0 70
7 กุดบงพิทยาคาร 5 9 8 22 42 12 5 2 59
8 ร่มธรรมานุสรณ์ 4 11 10 25 45 4 6 2 55
9 นาหนังพัฒนศึกษา 4 6 3 13 25 3 6 1 34
10 ประชาบดีพิทยาคม 3 6 6 15 22 4 4 0 30
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 2 3 2 7 22 8 6 1 36
12 บ้านบัณฑิตน้อย 0 0 1 1 8 3 3 0 14
รวม 168 144 109 421 577 84 54 15 715