สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 99 4 2 0 105
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 77 7 5 1 89
3 เซิมพิทยาคม 68 13 3 2 84
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 64 6 5 4 75
5 นาดีพิทยาคม 53 13 4 0 70
6 ปากสวยพิทยาคม 52 7 5 2 64
7 ร่มธรรมานุสรณ์ 45 4 6 2 55
8 กุดบงพิทยาคาร 42 12 5 2 59
9 นาหนังพัฒนศึกษา 25 3 6 1 34
10 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 22 8 6 1 36
11 ประชาบดีพิทยาคม 22 4 4 0 30
12 บ้านบัณฑิตน้อย 8 3 3 0 14
รวม 577 84 54 15 730