หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 70 151 101
2 004 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 125 368 192
3 001 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 80 181 106
4 005 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 48 100 65
5 002 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 41 86 57
6 008 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 82 221 117
7 010 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 42 69 56
8 006 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 65 147 93
9 009 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 96 202 144
10 003 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 95 272 154
11 012 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 21 40 31
12 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 94 295 153
รวม 859 2132 1269
3401

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]