หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 125 99 94.29% 4 3.81% 2 1.9% 0 0% 105
2 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 96 77 85.56% 7 7.78% 5 5.56% 1 1.11% 90
3 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 95 68 79.07% 13 15.12% 3 3.49% 2 2.33% 86
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 94 65 81.25% 6 7.5% 5 6.25% 4 5% 80
5 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 82 54 79.41% 7 10.29% 5 7.35% 2 2.94% 68
6 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 80 53 75.71% 13 18.57% 4 5.71% 0 0% 70
7 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 65 46 79.31% 4 6.9% 6 10.34% 2 3.45% 58
8 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 70 42 68.85% 12 19.67% 5 8.2% 2 3.28% 61
9 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 48 25 71.43% 3 8.57% 6 17.14% 1 2.86% 35
10 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 42 22 59.46% 8 21.62% 6 16.22% 1 2.7% 37
11 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 41 22 73.33% 4 13.33% 4 13.33% 0 0% 30
12 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 21 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]