หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ห้อง โสตฯ1 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ห้อง โสตฯ1 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
13.00 น.
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00 น.
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 325 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 325 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00 น.
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น. กรรมการประชุมออกข้อสอบ 08.00 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]