หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงรถครู ด้านหลังอาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงรถครู ด้านหลังอาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ด้านข้างอาคารโพนพิสัย (สีม่วง) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ด้านข้างอาคารโพนพิสัย (สีม่วง) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 26 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 531 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 534 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 534 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 531 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 531 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 26 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร โพนพิสัย (สีม่วง) ชั้น 3 ห้อง 428 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 534 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 532 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 532 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร โพนพิสัย (สีม่วง) ชั้น 3 ห้อง 428 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 28 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 28 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 28 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 28 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 28 ก.ย. 2556 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]