หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องพละศึกษา (ข้างสนามฟุตซอล) 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องพละศึกษา (ข้างสนามฟุซอล) 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 623 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น. กรรมการประชุมออกข้อสอบ 08.00 น.
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 625 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00 น. กรรมการประชุมออกข้อสอบ 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]