หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
13.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น. กรรมการประชุม 12.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
13.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร พสัยสรเดช ชั้น 3 ห้อง 536 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 น.
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร พสัยสรเดช ชั้น 3 ห้อง 537 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 น.
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 536 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 536 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 537 (ห้องจริยธรรม) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 537 (ห้องจริยธรรม) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น.
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]