สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 37 24 13 74 88 11 6 8 105
2 ปทุมเทพวิทยาคาร 30 19 7 56 60 8 3 4 71
3 น้ำสวยวิทยา 21 10 10 41 54 10 5 9 69
4 หนองคายวิทยาคาร 20 19 5 44 61 8 7 12 76
5 โคกคอนวิทยา 8 6 11 25 34 11 5 17 50
6 หินโงมพิทยาคม 8 4 7 19 25 9 5 8 39
7 สังคมวิทยา 7 5 9 21 24 8 1 9 33
8 เดื่อวิทยาคาร 5 11 6 22 31 10 16 10 57
9 โพธิ์ตากพิทยาคม 5 6 8 19 24 11 6 10 41
10 ท่าบ่อพิทยาคม 4 6 4 14 22 10 6 9 38
11 เซนต์ปอลหนองคาย 4 6 3 13 19 8 5 6 32
12 โรซารีโอวิทยา 4 4 5 13 16 8 2 8 26
13 วรลาโภนุสรณ์ 4 1 2 7 7 7 4 9 18
14 พระธาตุบังพวนวิทยา 3 6 0 9 24 7 5 11 36
15 ปทุมเทพวิทยาคาร2 3 2 2 7 9 5 3 4 17
16 พระพุทธบาทวิทยาคม 2 9 3 14 16 9 6 13 31
17 ฝางพิทยาคม 2 2 7 11 19 8 5 7 32
18 เวียงคำวิทยาคาร 1 5 3 9 19 7 8 6 34
19 พานพร้าว 1 2 4 7 8 4 10 4 22
20 ถ่อนวิทยา 1 2 3 6 11 3 2 3 16
21 ค่ายบกหวานวิทยา 1 1 0 2 4 2 4 3 10
22 วังม่วงพิทยาคม 0 4 1 5 12 12 2 10 26
23 หนองนางพิทยาคม 0 3 1 4 10 4 6 9 20
24 ราชประชานุเคราะห์ 14 0 2 0 2 5 1 2 6 8
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 1 0 0 4 1
26 เทศบาล1 สว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 159 114 444 603 181 124 200 908