สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 88 11 6 8 105
2 หนองคายวิทยาคาร 60 8 7 12 75
3 ปทุมเทพวิทยาคาร 60 8 3 4 71
4 น้ำสวยวิทยา 54 10 5 9 69
5 เดื่อวิทยาคาร 31 10 16 10 57
6 โคกคอนวิทยา 30 11 5 16 46
7 สังคมวิทยา 28 8 1 9 37
8 หินโงมพิทยาคม 25 9 5 8 39
9 โพธิ์ตากพิทยาคม 24 11 6 10 41
10 พระธาตุบังพวนวิทยา 24 7 5 11 36
11 ท่าบ่อพิทยาคม 22 10 6 9 38
12 ฝางพิทยาคม 19 8 5 7 32
13 เซนต์ปอลหนองคาย 19 8 5 6 32
14 เวียงคำวิทยาคาร 18 7 8 6 33
15 พระพุทธบาทวิทยาคม 16 9 6 13 31
16 โรซารีโอวิทยา 16 8 2 8 26
17 วังม่วงพิทยาคม 12 12 2 10 26
18 ถ่อนวิทยา 11 3 2 3 16
19 หนองนางพิทยาคม 10 4 6 9 20
20 ปทุมเทพวิทยาคาร2 9 5 3 4 17
21 พานพร้าว 8 4 10 4 22
22 วรลาโภนุสรณ์ 7 7 4 9 18
23 ราชประชานุเคราะห์ 14 5 1 2 6 8
24 ค่ายบกหวานวิทยา 4 2 4 3 10
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 1 0 0 4 1
26 เทศบาล1 สว่างวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 601 181 124 199 1,105