หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 042 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 13 23 13
2 048 โรงเรียนถ่อนวิทยา 22 46 31
3 046 โรงเรียนท่าบ่อ 118 361 160
4 047 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 53 112 76
5 040 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 83 174 94
6 039 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 81 171 106
7 038 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 26 56 32
8 036 โรงเรียนฝางพิทยาคม 43 98 52
9 035 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 52 117 71
10 051 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 45 99 47
11 050 โรงเรียนพานพร้าว 34 53 42
12 052 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 32 50 38
13 054 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 48 79 65
14 053 โรงเรียนสังคมวิทยา 58 117 85
15 056 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 94 253 126
16 045 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 37 63 53
17 041 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 47 84 52
18 044 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 72 139 83
19 037 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 47 75 58
20 043 โรงเรียนโคกคอนวิทยา 69 183 118
21 049 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 57 113 66
22 058 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 38 70 47
23 061 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 35 63 53
24 055 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 7 13 10
25 059 โรงเรียนเทศบาล1 สว่างวิทยา 1 0 0
26 057 โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 0 0 0
27 060 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 14 22 18
รวม 1226 2634 1596
4230

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]